Skip to content
Home » Archives for admin

admin

การใช้ "รถลากพาเลทไฟฟ้า"

การฝึกอบรม การใช้ “รถลากพาเลทไฟฟ้า” จำเป็นไหม ??

  • by

ใครก็ตามที่ทำงานในอุตสาหกรรมลอจิสติกส์ ควรต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานรถลากพาเลทไฟฟ้า คงจะดีไม่น้อยหากเป็นเรื่องง่ายๆ อย่างการหัดขี่จักรยาน แต่อนิจจา… Read More »การฝึกอบรม การใช้ “รถลากพาเลทไฟฟ้า” จำเป็นไหม ??